Wie wij zijn

 

 

Wij zijn sinds 1990 een vriendenclub van postactieve en nagenoeg postactieve mannen die waarde hechten aan saamhorigheid, onderlinge hulpvaardigheid, verbreden van kennis en interesse, verdieping van inzicht alsmede aan ontspanning. Met het oog hierop houden wij tijdens onze tweewekelijkse bijeenkomsten lezingen waarvoor wij van tijd tot tijd ook gastsprekers uitnodigen. Naast deze bijeenkomsten nuttigen wij regelmatig een glaasje in een cafĂ© waar het goed toeven is, voorts happen en stappen wij van tijd tot tijd met onze dames. Zij nemen eveneens deel aan onze nieuwjaarsbijeenkomsten alsmede barbecues. Verder organiseren wij excursies naar musea en andere bezienswaardigheden.